Останні новини
ІІІ Всеукраїнська виставка професіоналів і компаній розвитку особистості PSY & COACH EXPO!
Запрошуємо на третю Всеукраїнську виставкупрофесіоналів і компаній розвитку особистостіPSY & COACH EXPO!09 листопада 2019 року портал професіоналів розвитку особистості Websmart.Center запрошує на виставку освітніх і консультаційних послуг PSY & COACH EXPO!Виставка PS...
Відкрито набір в нову групу навчання арт-терапії.
Оновлений курс наближено до стандартів європейської освіти!  Перший модуль планується на 25-27 жовтня 2019 року. Відкрито набір в нову групу навчання арт-терапії. Оновлений курс наближено до стандартів європейської освіти! Курс спрямований на озн...
“ВСІ БАРВИ АРТ-ТЕРАПІЇ”
Чекаємо на Вас на І Київському форумі арт-терапевтичних практик "ВСІ БАРВИАРТ-ТЕРАПІЇ", який відбудеться 20 жовтня 2018 року. В нас є можливість обмінятисядосвідом, доторкнутися до мистецтва і надзвичайно провести разом час! На І Київському форумі арт-терапевтичних практик "ВСІ БАРВИАР...

Прейс Ірина Василівна, “Використання карт «Морена» О-жанру в арт – терапевтичній роботі”

Використання  карт «Морена» О-жанру  в

арт – терапевтичній роботі.

Прейс Ірина Василівна,

Аспірантка Інституту соціальної та політичної психології 

АПН України (Київ)

У статті висвітлено особливості роботи з картами О-жанру, а саме колоди під назвою «Морена». Представлено результати використання даних карт в арт-терапевтичній практиці, як в груповій так і в індивідуальній роботі. Описано особливості роботи з даними картами як робочим та діагностичним інструментарієм. 

Ключові слова: карти О-жанру, колода карт «Морена», арт-терапія.

В статье освещены особенности работы с картами О-жанра, а именно колоды под названием «Морена». Представлены результаты использования данных карт в арт-терапевтической практике, как в групповой так и в индивидуальной работе. Описаны особенности работы с данными картами как рабочим и диагностическим инструментарием.

Ключевые слова: карты О-жанра, колода карт «Морена», арт-терапия.

The article deals especially with the maps such as logs, called “Morena”. The results of the use of this cards in art therapy practice in group and in individual work. The features of cards and working as diagnostic tools.

Key words: Maps of the genre, a deck of cards “Morena”, art-therapy.

О–карти це ціла сім’я метафоричних асоціативних карт-картинок, що мають вже більш ніж 20 річну історію, які формують свій власний, не схожий ні на які інші карти жанр. На сьогодні є досить актуальним використання нових технік та матеріалів для арт-терапевтичної роботи. Застосування карт О – жанру є досить ефективним та новим в діагностичній та терапевтичній роботі, що дозволяє отримати більше досвіду та матеріалу для терапевта (психолога), а також допомагає зацікавити клієнта, активніше залучити його до роботи і знайти правильне рішення проблеми.

Метою даної статті є ознайомлення з картами О – жанру та основними правилами та способами їх використання, а саме застосування колоди «морена» в роботі з підлітками, особливостями роботи з даною колодою в арт-терапевтичній практиці.

Саме завдяки Моріцу Егермейеру карти поширюються по всьому світу та знаходять все нове і нове застосування. Вони допомагають розібратися в психологічних причинах подій, що відбуваються з людиною, і знайти рішення для складних ситуацій. Кожна карта – це кольоровий трамплін для вашої власної фантазії. Ваші ідеї та асоціації не обмежені жодними рамками. Використання цих карт, не схоже на звичайну карткову гру. У цій грі немає стратегії, немає переможених і переможців. В даних картах немає закріплених за кожною з них, визначених значень. Кожен сам визначає для себе їх значення, ідеї та асоціації не обмежені жодними рамками.

О – карти дозволяють отримати доступ до цілісної картини власного «Я», особистісного міфу про світ і про себе в ньому, а також про суб’єктивний образ ситуації з точки зору конкретної людини. Карти дуже швидко допомагають прояснити і усвідомити актуальні переживання і потреби, незавершені внутрішні процеси. Дозволяють увійти в контакт, з часто витісненими з вашої свідомості почуттями, думками й образами. Даючи поштовх для творчої уяви, карти допомагають обережно знайти шлях до зцілення. Дозволяють прояснити неусвідомлювані мотиви поведінки в різних проблемних ситуаціях і знайти внутрішні ресурси для їх вирішення [3, 4, 5, 7, 8].

Видавництво «OH Verlag», що випускає різні колоди метафоричних асоціативних карт, накопичило великий досвід у їх створенні та використанні в різних країнах і з найрізноманітнішими цілями. Існуючі комплекти карт були прийняті з натхненням, як фахівцями, які використовують їх у своїй професійній діяльності (педагогами, психологами, психотерапевтами та соціальними працівниками), так і широким колом читачів. Зібраний досвід показує, що карти заохочують людей до саморозкриття і щирості, створюють атмосферу довіри й безпеки. Зменшують страх піддатися критиці або осуду. Вони також сприяють особистісному зростанню, подолання кризи і зцілення наслідків травми. Важливо відзначити, що O – картами можна користуватися не тільки з метою терапії. Це можливо за умови, що всі учасники зобов’язуються рахуватися з почуттями один одного і дотримуватися загальних правил гри.

Основним завданням цих карт є поліпшення комунікації між людьми. При груповій роботі карти дозволяють відчути підтримку групи, отримати від неї ресурси для роботи з травматичними переживаннями [6].

Хоча кожна колода унікальна, вона може використовуватися спільно з усіма іншими колодами метафоричних асоціативних карт, відкриваючи нові можливості для ігор і створюючи нескінченний простір для гри нашої уяви. Правила застосування метафоричних асоціативних карт є максимально гнучкими. Вони служать керівництвом для створення бажаного контексту, в якому кожен з нас отримує доступ до свого творчого, креативного початку. Використання карт О-ЖАНРУ звертається до двох дуже специфічних сфер досвіду [1]:

?   Дії з картами створюють позитивну (тобто безпечну) атмосферу, в якій можуть бути усвідомлено здійснені навички комунікації, обмін думками і розумінням, вільну від оціночних суджень.

?   Карти використовуються як інструмент для переходу до широкого спектру міжособистісних дій, соціального, професійного чи терапевтичного характеру.

Самі карти представляють собою близько 12-ти різних колод, з різною тематикою, з якими можна працювати різними способами. Сенс простий – кожна людина бачить предмет (у даному випадку карту) через призму своїх проблем, патернів і свого особистого світу, тому, через картинку можна освоювати, пізнавати і лікувати себе. Це не є чимось новим, адже карти – ціла система, вони мають своє поле, яке замішане з полем ведучого і учасників.

Дані колоди карт можливо застосовувати для:

?     Діагностики та збору анамнезу в роботі з великою групою, малою групою, сім’єю і в індивідуальній роботі з клієнтом;

?     Діагностики взаємин в колективі, прояснення та вирішення конфліктів;

?     Роботи з молодятами; визначення вміння клієнтів чути і повідомляти власну інформацію; особистісного зростання; візуальної побудови нової, бажаної моделі взаємовідносин; роботи з шоковими травмами та багато іншого;

?     Роботи з дітьми та підлітками [11].

Існують наступні колоди карт [2, 9, 10]:

1.   Карти «Персона» складаються з двох колод: 77 барвистих портретів, що зображують найрізноманітніші типажі і обличчя людей будь-якого віку, різних країн і народів: північних і південних, східних і західних до карт додається 33 карти-взаємодії, які схематично зображують можливі зв’язки і відносини між людьми.

2.   «Персоніта» складається з двох колод карт: 77 кольорових портретів зображують найрізноманітніші типажі і обличчя дітей і підлітків різних країн і народів: північних і південних, східних і західних, а також 44 ситуаційні карти, які схематично вказують на можливі зв’язки, відносини і події.

3.   Карти «Ох» – складаються з двох колод, в кожну з яких входить 88 карт: перша колода складається з карт з назвами різних життєвих ситуації, друга з карт із зображеннями, що розкривають зміст цих ситуацій.

4.   СОРЕ (подолання ) комплект з 88 карт-картинок для подолання кризових ситуацій і зцілення душевних травм.

5.   Карти «Сага» – це 55 барвистих малюнків у форматі звичайних гральних карт, що зображають героїв і події з країн і часів, яких до цього ніколи не існувало.

6.   «Міфи» – це колода з 55 барвистих акварельних малюнків, що зображують сцени і предмети зі світу міфів, казок і легенд.

7.   Художник Раймонд І. Вайделіх створив нову колоду з 55 художніх шедеврів, ці карти, є результатом захоплення всього його життя – колекціонування і воскресіння минулого.

8.   Екко – збірник з 99 художніх мініатюр, кожна карта будить уяву і є стартовим майданчиком для занурення у світ фантазії.

9.   1001. 55 пастельних картинок, зроблених у формі карт, відносять в древню східну країну і чарівний казковий світ 1001 ночі.

10.   55 карт – колажів художниці Джоан Бергард – що складаються з поєднання безлічі абстрактних кольорових фігур, розгляд яких викликає дуже глибокі і сильні почуття.

11.   65 карток «Босх» повністю відтворюють «Сад насолод» за винятком трьох масивних рамок.

12.   Карти Хабітат (місце існування) 88 карт-картинок про людей і природу для гри, що включає обмін ідеями і фантазіями.

13.   «Гаїті» 55 карт-картинок, які включають роботи художника Поля Гогена для розглядання, гри та творчості.

Карти «Морена» – це одні з метафоричних асоціативних колод карт, які формують свій власний, не схожий ні на які інші карти жанр.

Колода карт «Морена» складається з 88 карт картинок та 22 – карти слідів про життя племені Шінгу в тропічних джунглях Бразилії. Колода з 88 карт – картинок описують сцени з життя племені в незнайомому Бразильському лісі, 22 – карти сліди пропонують несподівані зустрічі, що ведуть у світ зображених на картах сюжетів, чи навпаки, виводять з них. Дані дві колоди можуть використовуватися разом або самостійно. «Морена» може застосовуватися в комбінації з будь-якими іншими колодами метафоричних асоціативних карт.

«Морена» – це слово з мови Шінгу, що означає місце, звідки пішли люди. Бразильський художник Валді Мар, який жив серед Шінгу кілька років, стверджує, що він ніколи не зустрічав більш щасливих людей. Їхнє життя примітивна, невигадлива і в той же час багата і різноманітна. У їх життя в племені і в їх відносинах з навколишнім середовищем, набагато більше миру і гармонії, ніж у житті будь-якого представника західної цивілізації.

Карти «Морена» дозволяють нам зазирнути в повсякденне життя племені, що знаходиться за поданнями сучасної західної людини на примітивному рівні розвитку і демонструє нам наше далеке минуле. Ці карти через гру запрошують нас на деякий час побути в цьому світі. Наша фантазія може бути розбуджена яскравими картинками з життя племені: ми маємо можливість придумувати будь-які історії, розповідати їх або малювати, розігрувати вистави. За допомогою цієї гри ми можемо відновити баланс в культурному обміні, який історично мав тільки один напрям і здійснювався шляхом проникнення західного способу життя в бразильські джунглі. «Морена» надає нашій уяві нову енергію, укладену в життя цього племені, що протікає без участі сучасних технологій і загарбницьких амбіцій. Племінне життя існує в наші дні лише в маленьких та ізольованих областях Землі.

Проте існував тривалий період людської історії, протягом якого більшість людей жило в невеликих племінних групах або громадах. Ця соціальна форма суспільства, в якому жили багато поколінь наших предків, залишила в нас глибокий слід. Подальша еволюція суспільного ладу, пов’язана з розвитком сільського господарства і появою нових технологій, не стерла ці сліди, а скоріше як при відкладенні земних порід, накрила їх шарами наступного досвіду. Пам’ять людства вибіркова і може зберігати лише невеликі уривки нашої історії. Де ж захований решті досвід нашої цивілізації?

Бразильський художник Вальде Мар, створив художній літопис життя племені Шінгу. Карти – картинки з колоди «Морена» дозволяють нам на коротку мить гри долучитися до життя і традицій цього племені. Можливо, життя цього племені схожа на те, яке вели наші предки багато тисячоліть тому. 22 карти – сліди були створені як доповнення до 88 карт-картинок, вони запрошують нас увійти у світ образів, представлених на картах – картинках. Як і всі ігри цього жанру, «Морена» не обмежується правилами. Рушійною силою гри є обмін асоціаціями між гравцями. Гравці самі визначають форму гри. Всі ідеї гри, можуть бути адаптовані до конкретної ситуації. Проте необхідним є дотримання наступних правил поведінки під час гри, що створює максимально комфортну атмосферу для фантазії і творчості:

1.   Не обов’язково бути буквальним в інтерпретації карти. Зображення на ній може розглядатися як символ або метафора.

2.   Мистецтво є основою для творчості – надайте повну свободу своїм асоціаціям.

3.   Уникайте складних сюжетів. Проста сюжетна лінія більш кумедна, і за нею легше стежити.

4.   Утримуйтеся від інтерпретації або реінтерпретації карти іншого гравця. Немає «неправильних» відповідей або історій.

5.   Розповідайте історію і описуйте події «в русі» та динаміці. Робота в групі йде краще, якщо гравці реагують на обрану карту спонтанно, використовую більше свою фантазію, ніж логіку. Уникайте тривалих монологів. Надавайте можливість всім учасникам включитися в гру.

6.   Не соромтесь відсортовувати будь-які карти, які ви з певної причини вважаєте невідповідними. Під час гри кожен може змінити вибрану карту, без пояснення причин.

7.   Карти можуть вибиратися в сліпу або роздаватись гравцям. Карти відкриваються гравцями почергово. Це відбувається з двох причин: гравці повинні бути уважні, і не зайняті підготовкою своєї історії в той час, коли розповідає інший гравець. Таким чином, у грі зберігається спонтанність.

8.   У більшості варіантів гри можуть грати від одного до десяти гравців. Два – п’ять гравців це оптимальна кількість учасників.

У практиці використовувались наступна методика роботи з підлітками:

? Вправа для знайомства для дітей. Карти розташовані малюнком вверх. Діти обирають карти на яких крім людей, зображені тварини. Кожен з учасників по-черзі обирає карту та розповідає «Яка я тварина» також рекомендується додатково обрати карту з слідами для відповіді на питання «З ким і для чого я прийшов сюди».

? Життя племені. «Уявимо що ми маленьке плем’я. Давайте складемо історію нашого племені» кожен гравець обирає п’ять карт три з однієї та дві з іншої. Перший учасник, не показуючи карт кладе першу карту і починає розповідь про цю карту з точки зору зображених героїв. Наступні гравці по-черзі кладуть карти і продовжують історію. Гра продовжується до закінчення всіх карт.

? Наступною методикою, що була запропонована підліткам це «Монотипія». Було запропоновано намалювати малюнок на довільну тему на склі та перенести даний малюнок на папір. Після чого проведено обговорення  процесу роботи та результат, демонстрація малюнку, що можна побачити на малюнку, що бачать інші учасники групи на відбитках, які враження.

? Вправа на завершення. Карти розташовані малюнком донизу. Кожен з учасників обирає «подарунки» для інших учасників групи «Я хочу подарувати тобі…»побажання відповідно до обраної карти. Рекомендується провести арт-терапевтичну роботу на тему «Що я отримав сьогодні» (складання історії казки, малюнок, колаж, ліплення) для виходу в ресурс.

? Підліткам було запропоновано, за допомогою глини, зліпити подарунок для себе. Кожен з учасників представив свій витвір та озвучив чому саме цей подарунок, та що від мені дасть, для чого мені ця річ. Також обговорили враження про заняття.

Також використовуються наступні методи роботи.

? Вправа для знайомства. Карти розташовані малюнком вверх. Учасники гри обирають одну карту малюнок та одну карту слідів. Відповідно до обраних карт складається розповідь на тему «Хто я і як сюди потрапила(пив)». Кожен з учасників представляє себе через написану історію та знайомиться з іншими членами групи;

? «Я член групи». Дві колоди карти розташовані малюнком донизу. Гравцям пропонується обрати одну карту з будь якої колоди та розповісти про героя (їв) карти від свого імені (хто я, як сюди потрапив, чому я прийшов сюди, що мене турбує та ін.), а потім розташувати в центрі кімнати як пелюстку квітки. Кожен з членів групи створює свою пелюстку квітки з розповіді про себе (у всіх однакова кількість карт). Наступним етапом є малювання квітки на яку схожа дана група. Після чого кожен з учасників описує групу загалом і себе як частину цієї групи.

За результатами проведеної практичної роботи можна зробити висновок що використання О – карт, а саме колоди «Морена» розташовують до арт-терапевтичної роботи, налаштовують на подальшу творчу роботу як групову так і індивідуальну. Також досить продуктивні результати спостерігались в роботі з підлітками, оскільки саме за допомогою даних карт можливо створити позитивний клімат в колективі та у стосунках з терапевтом (психологом). У дітей, в процесі роботи, швидше виникало бажання до творчої роботи та проявлялись цікаві підходи вирішення поставлених завдань, звичайно виникають деякі важкості при складанні історії групи, було досить непросто скласти одну історію для всіх. Набагато цікавішою була історія «Яка я тваринка» діти обирали мавп, крокодилів, черепах, папуг. Досить інформативною була і розповідь дітей про цю тварину, звідки вона, чому вона тут опинилась, з ким дружить, що їсть та ін.. Спостерігався значний інтерес до методик «монотипія», навіть малюнки в темних тонах що малювались з деяким негативізмом, при здійсненні відбитків, виглядали позитивними після змішування кольорів та інтерпретувались більш різноманітніше ніж до цього.

Рекомендується використання карт в роботі з сім’єю як діагностичний матеріал, що допомагає визначити проблематику запиту та подальші методи роботи. Можливо використання «Морена» карт на завершення роботи, особливо в ситуаціях, коли необхідно вийти в ресурс, позитивний напрям, знайти виходи з тієї чи іншої ситуації, а група чи терапевт (психолог) допоможе в цьому за допомогою карт (використовуються дві колоди).

Література:

1. http://alkor.at.ua/news/2008-09-17-49

2. http://www.oh-cards.ru/index.php/cards

3. http://www.oh-cards.ru/

4. http://oh-cards.com/

5. http://psyx.info/progects/oh-cards/history.html

6. http://psyx.info/progects/oh-cards/cards.html

7.http://en.wikipedia.org/wiki/OH_Cards#Development_of_the_OH_card_genr

8. http://www.healthbynature.net/methods/oh-cards

9. http://www.transform-your-life.org/ohstrawberries.html

10. http://oh-studio.narod.ru/OH-CARDS/

11. http://centerdiscovery.ru/content/view/25/40/