Останні новини
ІІІ Всеукраїнська виставка професіоналів і компаній розвитку особистості PSY & COACH EXPO!
Запрошуємо на третю Всеукраїнську виставкупрофесіоналів і компаній розвитку особистостіPSY & COACH EXPO!09 листопада 2019 року портал професіоналів розвитку особистості Websmart.Center запрошує на виставку освітніх і консультаційних послуг PSY & COACH EXPO!Виставка PS...
Відкрито набір в нову групу навчання арт-терапії.
Оновлений курс наближено до стандартів європейської освіти!  Перший модуль планується на 25-27 жовтня 2019 року. Відкрито набір в нову групу навчання арт-терапії. Оновлений курс наближено до стандартів європейської освіти! Курс спрямований на озн...
“ВСІ БАРВИ АРТ-ТЕРАПІЇ”
Чекаємо на Вас на І Київському форумі арт-терапевтичних практик "ВСІ БАРВИАРТ-ТЕРАПІЇ", який відбудеться 20 жовтня 2018 року. В нас є можливість обмінятисядосвідом, доторкнутися до мистецтва і надзвичайно провести разом час! На І Київському форумі арт-терапевтичних практик "ВСІ БАРВИАР...

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 2006 року

ЗМІСТ

Антонець М.О. Використання лялькотерапії у корекційній роботі з дітьми ……………………………………………………………..

Бастун Н.М., Лукомська С.О., Наталіч Т.І. Вплив образотворчого мистецтва на розвиток почуттів та формування статево роль­о­вої поведінки дітей та підлітків із зниженим інтелектом ……

Бобренко Р.В. Культуротворення: взаємозв’язок образотворчого мистецтва, редактора

та суспільства …………………………..…

Борин Г.В. Підготовка педагогів до консультативно-педагогічної діяльності з батьками дітей раннього віку ……………………….

Бреусенко-Кузнєцов О.А. Сказкотерапевтичний погляд на світ фентезі та його феноменологічні координати ……………..……..

Бреусенко-Кузнецов О.А. Майстер-клас: «Світ фентезі та його феноменологічні координати» …………………………….……..

Буценко Н.Д. Майстер-клас: «Психокорекційна програма «Тіло – храм духа» ……………………….…………………………………

Вакуліч Т.М. Запобігання інтернет-залежної поведінки підлітків засобами арт-терапії……………………………………………..…

Вознесенська О.Л. Допомога у подоланні психічної травми із використанням пластичних матеріалів ………………..……………..

Вознесенська О.Л. Майстер-клас: «Фея у сучасному житті» …….

Газолішин В.А. Відчуття втрати часу в кризовій ситуації. Пісочна психотерапія …………………………………………………….…

Гундертайло Ю.Д. Спільна подорож світами сновидінь……….….

Гура І.Ф. Вокалотерапія та її перспективи застосування в лікувально-оздоровчій практиці ……….…………………………………

Єщенко Н.О. «Не зашкодь!» або Аспекти безпеки використання мистецтв в арт-терапії ………………………………………

Єщенко Н.О. Майстер-клас «Об’ємно-пластичне формоутворення»…

Злочевська Л.С. Психодіагностика емоційних станів методами арт-терапії в учнівської молоді …………………………………….

Злочевська Л.С. Майстер-клас: «Психодіагностика емоційних станів методами арт-терапії з використанням методики стимульного малювання Р. Сільвер» ……………………….………..

Калашник А.В. Музикальна терапія та психологічний тренінг у підготовці спеціалістів-

психологів …………………………………

Калашник А.В. Майстер-клас: «Самопізнання и саморозкриття засобами музикальної терапії» …………………………..………….

Клименко С.В. Казка творча і терапевтична ……………………….

Кондрицька О. Арт-педагогіка як засіб формування готовності май­бутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання.

Костевич В.С. Рух. Тіло. Особистість ………………………………

Костевич В.С. Майстер-клас: «Рух як процес самопізнання» ……

Кунт Ю. Майстер-клас: «Евритмія: гімнастика для тіла, души і духу»..

Найдьонова Л.А. Переосмислення образів як механізм дії арт-те­ра­певтичних методів: диференціально-психологічний принцип..

Липинська С.Б. Майстер-клас: «Творчий танець – шлях до особистісного зростання» ….……….……….……….……….……….

Мова Л.В. Етно-психологічні особливості танцювальних рухів: та­нець як мистецтво, як відображення індивідуальності людини, як засіб спілкування ……………………………………….…………

Мова Л.В. Майстер-клас: «Рух, зміна, перебіг – це і є життя» ……

Осадчук Л.О. Майстер-клас: «Арт-терапевтичні можливості орігамі. Прийоми роботи індивідуально і з групами людей з функціональними обмеженнями»….……….……..….……….……..……

Побережна Г.І. Астромузика – новий напрямок музтерапії………….

Побережна Г.І. «Трансформація уродженої поведінкової моделі (астромузикальний підхід)» ….……….…….….……….…………………

Полякова Н.С. Музична терапія як метод корекції при ранньому дитячому аутизмі ………………….………………………………..

Романь Н.В. Майстер-клас: «Акторська майстерність як спосіб позбавлення від психологічних затисків і розвитку комунікативних навичок» .. ……….……….……….……….……………………..

Савінов В.В. Майстер-клас: «Мої границі»…………………………

Старовойтов А.В. Методи часткової сенсорної депривації в тілесно-орієнтованій и ландшафтній психотерапії …..….……….……

Старовойтов А.В. Майстер-клас: «Метод часткової сенсорної депривації та його застосування у тренінгу» ……………..…….

Тамакова Т.А. Майстер-клас: «Програма розвитку сімейної історії «…З тих пір вони жили довго і щасливо…» ………………….

Толстолужська Л.Г. Майстер-клас: «Використання малюнка в ро­­боті з організацією: осмислення, розпізнання, проблематизація..

Харьков Г.О., Фролова І.М. Майстер-клас: «Арт-терапія – знаходження рук» ……….……….……….……….……….……….…

Чабан О.С. Символи в психосоматичних відношеннях……………

Чернявська О.В. Ритмічність і метод повтору у прикладних видах мистецтва як спосіб гармонізації внутрішніх психічних станів людини ………………………………………………….……………

Чуприкова О.Г. Аналіз образотворчої мови у молодших підлітків з депресивними розладами………………….…………….………..