Останні новини
ІІІ Всеукраїнська виставка професіоналів і компаній розвитку особистості PSY & COACH EXPO!
Запрошуємо на третю Всеукраїнську виставкупрофесіоналів і компаній розвитку особистостіPSY & COACH EXPO!09 листопада 2019 року портал професіоналів розвитку особистості Websmart.Center запрошує на виставку освітніх і консультаційних послуг PSY & COACH EXPO!Виставка PS...
Відкрито набір в нову групу навчання арт-терапії.
Оновлений курс наближено до стандартів європейської освіти!  Перший модуль планується на 25-27 жовтня 2019 року. Відкрито набір в нову групу навчання арт-терапії. Оновлений курс наближено до стандартів європейської освіти! Курс спрямований на озн...
“ВСІ БАРВИ АРТ-ТЕРАПІЇ”
Чекаємо на Вас на І Київському форумі арт-терапевтичних практик "ВСІ БАРВИАРТ-ТЕРАПІЇ", який відбудеться 20 жовтня 2018 року. В нас є можливість обмінятисядосвідом, доторкнутися до мистецтва і надзвичайно провести разом час! На І Київському форумі арт-терапевтичних практик "ВСІ БАРВИАР...

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 2005 рік

ЗМІСТ

Арт-терапія: становлення в Україні (А.П. Чуприков) ……………….….

Тексти доповідей

Бобренко Р.В. Тлумачення поняття «образотворче мистецтво» та гуманістичний орієнтир сучасного педагогічного процесу …………

Бреусенко-Кузнецов А.А. Применение сказки в контексте групповой арт-терапии ………………………………………………………………

Булка Н.І. Арт-техніки відновлення порушених соціальних зв’язків особистості ………………………………………………………………

Бурчеев Ж. Кое-что о сказках и всё об исчезателях! ……………………

Васильева М.А. Психологическое консультирование с использованием арт-терапевтических ресурсов ……..………………………………

Велес В.Г. Пьеса на актуальную тему с прологом и эпилогом в стиле Дао-арт ………………………………………………………………….

Вознесенская Е.Л. Преимущества и недостатки использования арт-терапии в социальной работе ………………………………………….

Газолишин В.А. Категорія часу в арт-терапевтичному процесі ……….

Гуменюк М.М. Песочная терапия пациентов с психотической симптоматикой …………………………………………………………………

Драгов В.В. Можливості підвіщення ефективності казкотерапії ………

Древіцька О.О. Сприяння творчій самореалізації підлітків через впровадження проекта: «троянди й виноград – красиве і корисне» ..……

Зайцев В.Д., Таршинов И.В. Устройство для комплексного воздействия в психотерапии с использованием приёмов пневмопрессинга и арт-терапии ……………………………………………………………..

Закалюжна О.В. Дорогою до власної ідентичності та праця на стику духовної терапії та терапії мистецтвом ……………………………….

Калашник А.В. Анализ современных возможностей применения музыки в учебном процессе ……………………………………………

Козаченко О.К. Корекція емоційних станів співзалежних клієнтів засобами мистецтва …………………………………………………….

Коломінський Н.Л. Соціально-психологічні проблеми застосування арт-терапії ……………………………………………………………….

Латуненко Ю.В. Опыт работы с детьми и подростками в ключе арт-гештальта ………………………………………………………………..

Липинская С.Б. Терапия творчеством: направления исследования ……

Любарец О.В. Арт-гештальт методы в работе с зависимостями ……….

Мова Л.В. Життя як імпровізація …………………………………………

Надяк І.І. Релаксація засобами музики: деякі загальні міркування та спостереження …………………………………………………………

Нестеренко А.В. Арт терапия обычного дня (или волшебный день из мира сказок) …………………………………………………………….

Панова И.Ю. Место арт -терапии в подготовке беременной женщины к родам ………………………………………………………………….

Передерий С.В. Об арт-терапевтах ………………………………………

Полякова Н.С. Коррекция эмоционально-поведенческих расстройств средствами музыкальной терапии …………………………………….

Рак В. Духовна терапія в Івано-франківській психоневрологічній лікарні № 3………………………………….………………………………..

Співаковська І.О. Особливості використання арт-терапії у роботі з менеджерами освіти………………………………….…………………

Старовойтов А.В. Методы индукции состояний в арт-терапии……….

Чабан О.С. Діти Беслана: ефективна психотерапія ……………………..

Чеброва Т. Тральфреализм – любовь, ставшая зримой. Опыт личностного роста ……………………………………………………………….

Чернявская О.В. Работа с детьми 4-6 лет на уроках композиции ……..

Матеріали творчих майстерень

Бреусенко-Кузнецов А.А. Сказка как инструмент личностного роста

Буценко Н.М. Сакральная архитектура тела Натали Дроэн (Франция)..

Велес В.Г. Как забыть о своих проблемах за семь уроков ……………

Винницька У. Робота з емоціями в контексті танцювально-рухового тренінгу «Палітра Емоцій» ………………………………………………..

Вознесенская Е.Л. Групповое творчество в работе с семьей и супружескими парами ……………………………………………………..……..

Волкова Л.Н., Пинчук Е.О. Диалог с цветом ……………………………

Газолишин В.А. Песочная терапия ………………………………………

Гончарова В.А. Танцевальное путешествие в глубь себя ………………

Ещенко Н.В. Динамическое Рисование ………………………………….

Липинская С.Б. Исследование состояния покоя и движения в пластике и скульптуре …………………………………………………………….

Любарец О.В. Жизнь без границ или как стать зависимым …………….

Мова Л.В. Імпровізація в танці – імпровізація в житті ………………….

Полякова Н.С. «Кто такие птички» (мастер-класс по музыкальной терапии) ……………………………………………………………………

Простакова Н. Двойники и маски: возвращение утраченного образа «Я»……………………………………………………………………………

Серкова Н.В. Инновационные технологии в танцтерапии: «Три шага к Просветлению» Или «И снова о Красоте»……………………………….

Старовойтов А.В. Внутренние лабиринты: поиск символических эквивалентов эмоций ………………………………………………………

3

 

 

5

 

6

 

9

14

 

17

 

20

 

25

28

 

31

34

 

35

 

 

37

 

39

 

42

 

45

 

47

 

48

51

53

54

 

55

 

57

 

59

63

 

64

 

68

 

72

74

76

 

79

84

 

87

92

97

 

98

 

100

103

104

108

109

 

114

115

117

 

118

 

120

 

123

 

124