Останні новини
ІІІ Всеукраїнська виставка професіоналів і компаній розвитку особистості PSY & COACH EXPO!
Запрошуємо на третю Всеукраїнську виставкупрофесіоналів і компаній розвитку особистостіPSY & COACH EXPO!09 листопада 2019 року портал професіоналів розвитку особистості Websmart.Center запрошує на виставку освітніх і консультаційних послуг PSY & COACH EXPO!Виставка PS...
Відкрито набір в нову групу навчання арт-терапії.
Оновлений курс наближено до стандартів європейської освіти!  Перший модуль планується на 25-27 жовтня 2019 року. Відкрито набір в нову групу навчання арт-терапії. Оновлений курс наближено до стандартів європейської освіти! Курс спрямований на озн...
“ВСІ БАРВИ АРТ-ТЕРАПІЇ”
Чекаємо на Вас на І Київському форумі арт-терапевтичних практик "ВСІ БАРВИАРТ-ТЕРАПІЇ", який відбудеться 20 жовтня 2018 року. В нас є можливість обмінятисядосвідом, доторкнутися до мистецтва і надзвичайно провести разом час! На І Київському форумі арт-терапевтичних практик "ВСІ БАРВИАР...

Х ювілейна Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ: досвід становлення. 2013

«ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ:

досвід становлення»

Х Ювілейна Міжнародна міждисциплінарна 
науково-практична конференція 

(Київ, 2013)

ТЕКСТИ ДОПОВІДЕЙ

ТА МАТЕРІАЛИ 
ТВОРЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ

І ЛАБОРАТОРІЙ

Київ – 2013

ЗМІСТ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Андрейчин С. Арт-методи в освітньому просторі: теорія і реальність ….

Борейчук І. Теоретичний аспект фототерапії ……………………….

Бреусенко-Кузнєцов О. Фантастичне у літературі. Роздуми казко­терапевта …………………………………………………………………

Вознесенська О. Арт-терапевтичний простір постмодерністського часу.

Волкова Л. Формування поведінкових компетенцій засобами арт-педагогіки ……………………………………………………………….

Глушакова О., Зіміна О. Вибір професії – це мудрість …………….

Єгорушкіна К. Застосування арт-терапії у професійному самовиз­наченні майбутніх фахівців ……………………………………………

Єщенко Н., Волкова Л. Історико-культурний розгляд творів мистецтва як інструмент арт-терапії ………………………………….

Заболотна Н. Робота психолога з агресивною енергією підлітків, що мають онкопатологію ………………………………………………

Зіміна О., Глушакова О. Арт-терапевтична вітальня для педагогів.

Інжиєвська Л. Арт-техніка «колаж» у професійній підготовці майбутніх психологів, які отримують другу вищу освіту ……………

Коробанова О. Мотиваційні ресурси арт-терапевтичних методів при підготовці молоді до політичної участі …………………………..

Костинська Н. Живопис у розвитку почуттів дитини ………………

Лець О. Розвиток арт–терапевтичного художнього мислення у ді­тей молодшого шкільного віку …………………………………………

Литвин-Кіндратюк С. Психологія мистецтва і арт-терапія: аспек­ти теоретико-методологічної взаємодії ……………………………….

Мова Л. Арт-терапія, сучасний танок і можливість творити життя…

Найдьонова Л. Перспективи розвитку арт-терапії і медіаосвіти: закономірності становлення фахових спільнот ………………………

Наконечна О. Перспективи підготовки соціальних педагогів до використання арт-терапії у професійній діяльності ………………….

Нійоле Б. Розвиваюча арт-терапія, спрямована на заохочення креативності дітей дошкільного віку ………………………………….

Обухова Н. Музичне мистецтво як терапевтична складова медіаосвіти…

Оксіна Н. Використання арт-терапії в роботі психолога ВНЗ ………

Папета О. Методи арт-терапії, спрямовані на гармонізацію душев­ного стану майбутньої мами і розвиток навичок спілкування з ма­люком. Використання колискових в роботі з вагітними жінками……

Плетка О. Прояви гендерної ідентичності у молоді при груповій роботі ……………………………………………………………………

Подгурська Н. Використання методів арт-терапії в роботі шкіль­ного психолога …………………………………………………………….

Подкоритова Л. Особливості застосування методики «Малювання дихання» у груповій та індивідуальній роботі ……………………….

Савінов В. Нарис про плейбек-театр як засіб арт-терапії …………..

Смотріцький А. Арт-терапевтичний аспект дозвіллєво-танцюваль­ної практики у соціально-психологічній адаптації мігрантів ……….

Ставицька О. Казкотерапія у практиці психологічного консультування…

Стадник В. Особливості використання тілесноорієнтованої терапії у воді для корекції порушень розвитку рухової сфери в дошкіль­ному віці …………………………………………………………………

Степаненко І. Інноваційні арт-терапевтичні технології у практиці психокорекційної роботи ………………………………………………

Титаренко О. Використання арт-терапії в роботі з дітьми …………

Ткач Р. Казкотерапія енурезу у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку ………………………………………………………….

Хіля А. Організація психолого-педагогічного супроводу дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, засобами арт-педаго­гіки в умовах роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді …….

Чекмарьова Л. Антропософська терапія мистецтвом у роботі центру лікувальної педагогіки «Сонячне подвір’я» …………………

Чорна Л. Пошук ресурсів творчого розвитку людини в її рольових ідентифікаціях …………………………………………………………..

Чуприков А., Моргун Я., Поповський Б. Арт-терапія в структурі психокорекційних занять з дельфінами ………………………………

Ястребова Т. Казкотерапія як метод діагностики мотиваційної готовності дитини до школи …………………………………………..

 

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ

 

Анненко Г. Антропософський лікувальний живопис ……………….

Баймлер Л. Лікувальна евритмія ……………………………………..

Бреусенко-Кузнєцов О. Акварель повітряного замка (Казко­тера­пев­тичний арт) ……………………………………………………………………………..

Буценко Н. Сакральна архітектура тіла. Феномен Наталі Дроен. Знання та моральність їх використання ………………………………

Галіцина Л. Будуємо будинок, або Дім як символ особистості (за проективною методикою Дж. Бука) …………………………………..

Грініна Л., Протасова С. Майстер-клас з музичної терапії, що ґрунтується на антропології ……………………………………………

Грибенко І. Використання асоціативних кульок у консультативній практиці …………………………………………………………………

Гринчук І. Новий напрямок в арт-терапії – це ментальна графіка …

Гундертайло Ю. «Чиста» випадковість ………………………………

Деркач О. Психокорекція давніх і задавлених жіночих образ на чоловіків засобами арт-терапії …………………………………………

Єгорушкіна К. Методи арт-терапії у професійному самовизначенні….

Заболотна Н. Зміцнення власного «Я» у дітей та підлітків за допо­могою засобів малювання ………………………………………………

Іл’юкевич І. Танець Тіні як один з методів роботи з несвідомими переживаннями …………………………………………………………

Косенко Д. Дерев’яна фігурка людини: терапевтичні аспекти об’єкту та процесу виготовлення ………………………………………

Малашхія Л. Соціальна евритмія …………………………………….

Назаревич В. Використання абстрактних малюнків в ізотерапев­тичному процесі …………………………………………………………

Назаренко Т. Дослідження феномену професійної ідентичності пси­холога за допомогою арт-терапії та методу організаційних розста­новок …………………………………………………………………….

Науменко О. Лялька-травничка ………………………………………

Папета О. Використання колискових у роботі з вагітними жінками.

Плетка О. Нумо зберемося…   ………………………………………..

Подкоритова Л. Досвід минулого року ………………………………

Самишкіна О. Використання колискових пісень у роботі з травма­ми раннього дитячого віку ……………………………………………..

Сахарова Т. Фантазійна квітка (створення прикраси з вовни у тех­ніці вологого валяння) ………………………………………………….

Скибицька Ю. «Сором, яким я керую з гідністю». Мультимодаль­ний підхід у роботі з емоціями …………………………………………

Скнар О. Коктейль бажань ……………………………………………

Стишенок І. «Шлях у тисячу л’є починається з першого кроку». Робота з асоціативними фотографіями ……………………………….

Тараріна О. Авторська методика «Терапія ресурсною казкою у системі сімейних відносин» ……………………………………………

Титаренко О. «Чарівна країна почуттів». Корекція емоційної сфери дітей методами арт-терапії …………………………………………….

Ткач Р. Казкотерапія дитячих проблем (конструювання терапев-

тичної метафори) ……………………………………………………….

ТВОРЧІ ЛАБОРАТОРІЇ

Вознесенська О., Савінов В. Чоловік та жінка: колір стосунків …..

Голубєва О. Вийти за межі ……………………………………………

Єщенко Н., Волкова Л. Мотиви становлення особистості в істори­ко-культурному розгляді творів скульптури …………………………

Мова Л., Кебас О. Очікування. Відчуття. Стосунки ………………..

 

 

 

5

7

 

11

17

 

22

24

 

27

 

32

 

36

40

 

44

 

47

 

50

51

 

53

 

57

60

 

64

 

66

 

70

73

 

75

 

78

 

81

 

86

90

 

92

95

 

 

98

 

100

102

 

105

 

 

108

 

114

 

117

 

121

 

123

 

 

 

128

129

 

130

 

131

 

134

 

137

 

138

 

141

 

145

147

 

149

 

150

 

152

154

 

155

 

 

158

160

163

165

166

 

168

 

173

 

 

175

177

 

179

 

183

 

184

 

185

 

 

188

193

 

196

197