Загальні звітно-виборчі збори: Висновок


 

Протокол № 11

загальних звітно-виборчих зборів громадської організації “Арт-терапевтична асоціація”

від 30.09.2009 р.

Присутні:

члени ГО „Арт-терапевтична асоціація” (список у додатку)

Запрошені: кандидати у члени ГО „Арт-терапевтична асоціація”

Порядок денний:

1.      Звіт правління щодо здійснення статутної діяльності ГО „Арт-терапевтична асоціація” за період з 15 жовтня 2007 року по 30 вересня 2009 року.

2.      Висновки ревізійної комісії щодо діяльності ГО „Арт-терапевтична асоціація”.

3.      Вибори нового правління ГО „Арт-терапевтична асоціація”.

4.      Різне.

Слухали:

1.   Доповідь Вознесенської О.Л про діяльність ГО „Арт-терапевтична асоціація” за період з 15 жовтня 2007 року по 30 вересня 2009 року. Плетка О.Т. доповіла щодо діяльності Мелітопольського осередку ГО „Арт-терапевтична асоціація” (Див. Додаток).

2.   Сидоркіна М.Ю. виклала висновки ревізійної комісії щодо діяльності ГО „Арт-терапевтична асоціація” (Див. Додаток).

3.   Проведені вибори нового правління ГО „Арт-терапевтична асоціація”.

4.   1. Визначені нові розміри вступних та щорічних внесків для членів ГО „Арт-терапевтична асоціація”.

4.2. Доповідь Шевченко В.Г. про необхідність створення комісії щодо вирішення етичних питань арт-терапевтичної діяльності.

Ухвалили:

1. 1. Прийняти до уваги звіт правління про діяльність ГО „Арт-терапевтична асоціація” та Мелітопольського осередку за період з 15 жовтня 2007 року по 30 вересня 2009 року.

1. 2. Зауважити керівникові Одеського осередку ГО „Арт-терапевтична асоціація” Ребрової К.В. щодо її відсутності на загальних звітно-виборчих зборах.

2. 1. Прийняти до уваги висновки ревізійної комісії щодо діяльності ГО „Арт-терапевтична асоціація”.

2. 2. Вважати діяльність президента та правління за період з 15 жовтня 2007 року по 30 вересня 2009 року задовільною.

2.3. Доручити роботи з відновлення сайту ГО „Арт-терапевтична асоціація” Вознесенської О.Л. та Шевченко В.Г.

3. 1. Розширити склад правління ГО „Арт-терапевтична асоціація”.

3. 2. Обрати до складу правління:

Бреусенко-Кузнєцова О.А.,

Вознесенську О.Л.,

Гундертайло Ю.Д.,

Єщенко Н.О.,

Мову Л.В.,

Плетку О.Т.,

Скнар О.М.,

Тамакову Т.А.,

Шевченко В.Г.

4. 1. Встановити такі розміри членських внесків, починаючи з 2010 року:

Вступний внесок – 100 грн.;

щорічний внесок – 200 грн. – професійне членство

– 100 грн. (студентське та асоціативне членство).

4. 2. Призначити Волкову Л.М. головою комісії щодо вирішення етичних питань арт-терапевтичної діяльності.

 

 

 

Голова загальних зборів                                                       Вознесенська О.Л.

 

 

Секретар                                                                               Плетка О.Т.