Висновки ревізійної комісії щодо діяльності ГО „Арт-терапевтична асоціація”


Висновки ревізійної комісії щодо діяльності ГО „Арт-терапевтична асоціація”

 

Діяльність ГО „Арт-терапевтична асоціація” відповідає меті організації, а саме задоволенню та захисту законних соціальних, економічних, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння розвитку та впровадженню арт-терапевтичних методів в сучасні системи психокорекційних, психотерапевтичних, психопрофілактичних, реабілітаційних та інших заходів.

Організація протягом звітного періоду виконувала наступні завдання.

- Завдання сприяння створенню інформаційного поля для констру­ктивного спілкування членів Організації виконувалося шляхом організації та проведення ІХ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції „Простір арт-терапії: вершини усвідомлення” 24-26 лютого 2012 року; науково-практичного інтернет-семінару «Творча різноманітність простору арт-терапії» 17 жовтня 2012 року; Науково-практичної конференції «Роль арт-терапії та художньої педагогіки у реабілітації людей з проблемами психічного здоров’я, особливостями розвитку та функціональними обмеженнями» 20 вересня 2012 р в рамках Другого Київського фестивалю-лабораторії мистецтва людей з особливими потребами «Павлов-фест: Людина і норма»; Першої міжнародної науково-практичної конференції «Медична психолгія: здобутки, розвиток та перспективи» 2-3 листопада 2012 року; V Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: обсерваторія души», що відбулася у м. Мелітополь Запорізької області 25-27 травня 2012 року.

Треба зауважити, що діяльність щодо організації масових заходів з арт-терапії є дуже інтенсивною, що сприяє зростанню простору арт-терапії, залу­ченню нових членів до асоціації, розповсюдженню арт-терапії як методу допо­моги особистості.

- Підвищенню рівня теоретичних знань, удосконаленню практичних вмінь та навичок в сфері арт-терапії у членів Організації сприяла:

- організація арт-терапевтичних майстерень на базі Київського міського Будинку Вчителя (8 майстерень);

- доповіді та майстер-класи на наукових конференціях;

- організація та проведення навчальних програм, низки майстер-класів та лабораторій спеціалістами ближнього та дальнього зарубіжжя;

- видання збірників наукових праць „Простір арт-терапії” та матеріалів конференцій;

- впровадження курсу підвищення кваліфікації „Теорія та практика арт-терапії в освіті та соціальній сфері”, а також розширення та удосконалення програми даного курсу шляхом приєднання низки авторських методик;

- організація та проведення навчального проекту Арт-калейдоскоп.

- Підтримка і сприяння науково-дослідницькій та науково-методич­ній роботі членів Організації з проблем застосування арт-терапії здійснюва­лася за рахунок видання наукових праць членів Організації (збірників наукових праць „Простір арт-терапії”, випуск 2 за 2011 рік, випуск 1 за 2012 рік, а випуск 2 за 2012 готується до друку) та матеріалів конференції 2012 року, згаданих вище;

- Вважаємо за доцільне також відмітити, що недоліки адміністрування сайту ГО „Арт-терапевтична асоціація”, які були наявні на момент попереднього звітування, теж не були усунені і цього разу, тому рекомендуємо організувати відповідні заходи з їх усунення.

- Рекомендуємо також посилити роботу з авторами статей до збірників, аби уникнути проблем із недобором статей.

- Спираючись на зниження рівня набору навчальних груп, вважаємо за доцільне рекомендувати активізацію діяльності з їх набору.

 

Документи ГО „Арт-терапевтична асоціація” знаходяться у належному порядку. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність і вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Фінансові звіти своєчасно подаються у відповідні органи.

Вважаємо діяльність ГО „Арт-терапевтична асоціація” за таку, що відповідає меті та завданням організації. Діяльність президента та правління можливо оцінити як задовільну.

 

 

 

Члени ревізійної комісії:

 

_____________ Панова Ірина Юріївна

 

 

_____________ Сидоркіна Марина Юріївна

 

1 грудня 2012 року.