Вимоги до статей, які приймаються до публікації у збірник «Простір арт-терапії»


 

В умовах чіткої структурованості формальних редакційних вимог до статей фахового збірника «Простір арт-терапії» авторам легше ці статті продукувати, а редакційно-видавничому відділу ГО «Арт-терапевтична асоціація» – готувати до видання.

Сучасна неструктурованість (нечітка визначеність) вимог до текстів, які подаються до фахового збірника «Простір арт-терапії», згідно даних наших спостережень та інтроспективного досвіду, деструктивно впливає як на процес редагування (який ускладнюється), так і на творчу особистість автора (адже тривога, яка підвищується у цій ситуації відсутності чітких кордонів завдання, вимагає від нього застосування якогось психологічного захисту, регресії тощо).

Від цього моменту саме автори статей нестимуть відповідальність за формальну відповідність поданих текстів вимогам публікації у нашому виданні.

Стаття має бути з арт-терапії, або близької до неї терапевтичної, або мистецької традиції обсягом від 0.5 до 1 друк. аркушу.

Назву слід набирати великими літерами по центру, через рядок – прізвище та імя, далі – авторські дані, нижче – анотації, потім – сама стаття. Назві передує код УДК. Наявність трьох анотацій до статті – українською, російською та іноземною мовами (із ключовими словами) є обов’язковою.

Сама стаття, за вимогами ВАК України, має містити:

  • накреслення загальної проблеми статті,
  • історію вирішення цієї проблеми попередниками,
  • визначення досі не дослідженої сторони проблеми,
  • поставлені наукові, або практичні завдання, сформульовану мету,
  • основну частину, яка ці завдання вирішує,
  • висновки, у яких завдання постають як вирішені.
  • Малюнки для кольорових вставок подавати окремо в форматах jpeg, tif, eps, роздільна здатність не менше ніж 300 dpi. Кожен малюнок повинен мати назву.
  • Статті членів ГО «Арт-терапевтична асоціація» друкуються без додаткових умов.