VIІ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ: горизонти стосунків 2010 рік


 

ЗМІСТ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Бреусенко-Кузнєцов О. Світи казок К. І.Чуковського: феноменологічні обрії відносин героїв ................................................................

Верховенко О. Танець у мюзиклі: квінтесенція оптимізму ...............

Вознесенська О. Драматерапія як метод дослідження

колективного несвідомого ......................................................................

Волкова Л. Досвід викладання курсу «Арт-терапія» у вищому навчальному закладі……………………………........................................

Грудій (Костєвіч) В. Контактна імпровізація – робота

зі стосунками ……………………………………………………………

Гуков О. Метод «створення казки з продовженням» у практиці психолога та психотерапевта ………………………………………….

Деркач О. Корекція поведінкових моделей школярів засобами психокорекційної казки ..........................................................................

Єщенко Н., Косенко Д. Арт-терапія та соціальне мистецтво: гуманістична парадигма групової роботи ..............................................

Злочевська  Л. Арт-технології: символи і їх застосування у професійному самовизначенні учнівської молоді ...................................

Малашевська І. Музична терапія як засіб гармонізації особистості

Мельничук О. Використання елементів фольклоротерапії

у навчально-виховному процесі початкової школи .............................

Мова Л. Спостерігаючи кожну мить або в пошуках особистісної своєрідності ..............................................................................................

Пастернак О. Художньо–творча  діяльність  як напрямок  корекції психічного розвитку підлітків з ДЦП ....................................................

Плетка О. Обряд колодки – стабілізація стосунків дорослої дочки та матері (фольклорна арт-терапія) …………………………………...

Побережна Г. Музично-діагностична  психодрама як  інструмент  особистісної  психокорекції……………………………………………

Прейс І. Образ родини в бусах ..............................................................

Роговик Л. Рівні спілкування та їхня коррекція у танцювально-психомоторному тренінгу на основі теорії Н.А.Бернштейна .............

Самишкіна О. Монотипія в роботі з сім’єю ........................................

Скнар О. Малюнок «Я і держава»: основні напрями аналізу та

критерії оцінки .........................................................................................

Черниш Т. Реалізація терапевтичного потенціалу музичного

мистецтва на уроках музики в початковій школі …………………….

Шевченко В. Метод мандали як експрес-діагностика при вивчені архетипічних складових особистості ………………………………....

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ

Бреусенко-Кузнєцов О. «Шлях Героя – вибір долі»: взаємостосунки з фатумом .....................................................................

Буценко Н. Практика сакральної архітектури тіла. зцілення та вивільнення по молитві…………………………………………………

Вознесенська О. Красуня в полоні у чудовиська: можливості драматерапії .............................................................................................

Волкова Л., Єщенко Н. Квалітативне пластикування. Тема: «Чоловіче й жіноче» ................................................................................

Галіцина Л. Вправа «Витинанка. Лялька» ..........................................

Любарець О., Лобанов С. Робота з іграшками у гештальт-підході ..

Мова Л., Скнар О. Таємниці взуттєвої шафи або в пошуках нових можливостей ............................................................................................

Мовсесян А. Використання тілесно-орієнтованого підходу в дослідженні невербальних взаємовід­но­син «Тіло, почуття, стосунки та інші радощі життя»…………………………………………………

Овчарек К, Ліщук Н. Розвиток взаємодії клієнт-терапевт у кон­тексті позитивної психотерапії на прикладі роботи з малюнком …...

Науменко О. Мандрівка в живу казку...................................................

Побережна Г. «Камінь спотикання» .....................................................

Роговик Л. Ритм як засіб адаптації до партнерського спілкування у групі ..........................................................................................................

Савінов В. Плейбек-конструювання нонфінальности стосунків .......

Самышкина О. Виготовлення російської народної

ляльки «крупеничи»……………………………………………………

Сидоркіна М. Спільна художня творчість дітей та батьків як шлях до гармонізації сімейних стосунків: сімейна арт-терапевтична студія .........................................................................................................

Тамакова Т. Старі пісні про головне…................................................

ТВОРЧІ ЛАБОРАТОРІЇ

Бабенко Ю. Фелтінг (валяння)………………………………………...

Буренкова О. Лялька як відображення особистого світу ...................

Голубєва О. Анімація – родинний ресурс чи провокація ...................

Дьонгес Е. Цілюща сила евритмії .........................................................

Пінчук К. Писанковий свiт великого посту .........................................

Плетка О. Зустріч на Ельбі….……………………………………........

Протасова С. Музикальна терапія, грунтована на антропології .......

Шевченко В. Театр з тіста .....................................................................

 

 

 

4

6

 

9

 

13

 

14

 

16

 

19

 

20

 

23

25

 

27

 

30

 

32

 

35

 

37

40

 

42

48

 

51

 

55

 

59

 

 

 

61

 

62

 

63

 

67

69

72

 

73

 

 

75

 

79

80

81

 

81

83

 

84

 

 

88

90

 

 

92

93

96

97

101

103

105

106