V Міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ: МІФ, МЕТАФОРА, СИМВОЛ 2008 рік


 

ЗМІСТ

Тези доповідей

Бреусенко-Кузнєцов О.А. Казкотерапевтичне прикордоння: жанрові особливості легенди......................................................

Верховенко О.А. Танцтерапія та музикотерапія – як засоби адаптації, розвитку та гармонізації особистості.......................

Вознесенська О.Л. Новорічний карнавал як арт-тера­пе­вти­чна техніка в постмодерністському підході..............................

Грибенко И.В. Методика «асоціативні шарики».......................

Дерлиця М.В. Арт-терапевтичний потенціал театрального мистецтва......................................................................................

Колесниченко Т.В. Роль зорових образів у житті людини....

Ленів З.О. Принципи онтогенетично-орієнтованої системної арт-терапії в спеціальній освіті........................................................

Мова Л.В. Спонтанна імпровізація: рух від Лабана................

Найдьонова Л.А. Медіа-психологія і арт-терапія: точки дотику і спільні перспективи..........................................................

Плетка О.Т. Казка як відображення внутрішньої символіки клієнта...........................................................................................

Прянічнікова О.О. Лялькотерапія: створення кола спілкування в рамках арт-терапевтичного простору..........................

Сидоркіна М.Ю. Досвід застосування арт-терапії в роботі з підлітками.....................................................................................

Скнар О.М. Колаж в арт-терапевтичній роботі з що треться «Чоловік і жінка».........................................................................

Старовойтов А.В. Несвідомі процеси у ході арт-терапії.......

Чудіна О.О. Чотири принципи управління стресом і танцювально-рухова терапія.................................................................

Шевченко В.Г. Ритмотерапія – пульс життя:

Вічний міф архаїки – в кожному................................................

Яценя А.А. «Поранений цілитель»: арт-терапевтичні методи в роботі зі стресовими станами та емоційним вигоранням ....

Концепції майстер-класів

Белинська О.В. Використання метафори у роботі дошкільного психолога з батьками..........................................................

Бреусенко-Кузнєцов О.А. Створення казки (або легенди)

за опірними словами....................................................................

Горностай П.П. Міфодрама: «Аполлон – охоронець

мисте­цтва і бог-цілитель»...........................................................

Дутка С.В. Куклотерапевтичний ресурс...................................

Злочевська Л.С. Таємна перлина любові.................................

Kaлинина Ю.М. Танцювально-рухова терапія – пошук себе

Кошкіна Н.В. Пластилін у роботі з сильними переживаннями...............................................................................................

Латуненко Ю.Є. «Мазня» і «місиво» як засіб роботи

з психічною травмою або «Не можна, соромно,

що люди подумають»..................................................................

Ліпінська С.Б. Малюю свій власний танець. Танцювально-рухова та арт-терапія......................................................................

Реброва К.В. Таємниця на долоні.............................................

Романюк Л.С. Символіка простору, часу, образів як дзеркало життєво­го досвіду – пісочна психотерапія.......................

Шпатаковська Г.В. Арт-терапія у роботі з сім’ями,

що чекають на дитину.................................................................

Творчі лабораторії

Бреусенко-Кузнєцов О.А., Плетка О.Т. Зустріч із казкою..

Голубєва О.Є. Екранна мова: один плюс один дорівнює три.................................................................................................

Кошкіна Н.В. Метафоричний простір зустрічі: робота з маріонетками...................................................................................

Мова Л.В. Три площини творчого життя.................................

Моцак Н.А. Мистецтво медитативної художньої творчості як шлях для саморозкриття і один із засобів творчої самореалізації...........................................................................................

Найдьонова Л.А. Концепція медіа-клубу як арт-тера­пе­втичного формату мульти-позиційної групової взаємодії.......

Савінов В.В. Театр playback як засіб розвитку особистості...

Харьков Г.В. Арт-гештальт – дослідження контактування...

Чудіна О.А. работа с процессом саморегуляции в арт-терапии...........................................................................................

 

3

 

4

 

7

 

10

15

 

16

19

 

24

27

 

32

 

33

 

35

 

37

 

40

41

 

45

 

49

 

51

54

 

55

 

59

 

63

66

67

68

 

70

 

 

71

 

74

76

 

77

 

79

81

82

 

84

 

87

87

 

 

89

 

94

95

96

 

99