УМОВИ ВСТУПУ В ОРГАНІЗАЦІЮ


 

Скачати анкету для вступу в Арт-терапевтичную асоціацію

Для вступу у члени громадської організації “Арт-терапевтична асоціація” слід подати такі документи:

­         заяву;

­         анкету.

Після розгляду документів щодо вступу в індивідуальному порядку на засіданні Пра­в­ління ГО “Арт-терапевтична асоціація приймає відповідне рішення (згідно Статуту Асо­ціа­ції), оформляє членство та збирає  членські внески.

Членство в ГО “Арт-терапевтична асоціація”

Професійне членство:

Відкрито для тих, хто пройшов професійну підготовку по спеціалізації “арт-терапевт” і пра­цює як арт-терапевт.

Вимоги до претендентів:

1) освіта за відповідним фахом – психолог, медик, соціальний працівник, педагог, художні спе­ці­аль­ності.

2) Післядипломна освіта по арт-терапії, танцювально-рухової терапії, музикотерапії й інших суміж­них спеціальностей.

3) У поле професійної діяльності включені методи арт-терапії.

4) Якщо одне з перших трьох умов не задовольняється, претендентові дається можливість про­ве­ден­­ня “Арт-терапевтичній майстерні”, у якій беруть участь інші члени арт-терапев­ти­чної асоціації, піс­­ля чого Правління ГО “Арт-терапевтическая асоціація” приймає рішення про надання  членства. Інакше він може претендувати лише на асоціативне членство.

Студентське членство:

Відкрито для студентів, що навчаються за відповідною спеціальністю – психолог, медик, со­ці­аль­­ний працівник, педагог, художні спеціальності та мають студентський квиток, що засвідчує статус.

Асоціативне членство:

Відкрито для усіх психологів, медиків, соціальних працівників, художників, що цікавляться арт-терапією.

ГО “Арт-терапевтична асоціація” надає членам організації

наступні можливості і пільги:

Асоціативне членство:

 • · Отримання інформації про всі заходи, тренінги і семінари, проведені за участю ГО “Арт-тера­пев­тична асоціація”;
 • · Надання знижок на участь у конференціях, майстернях та інших заходах;
 • · Надання знижок на участь у семінарах та тренінгах, проведених членами організації за участю ГО “Арт-терапевтична асоціація”;

Студентське членство:

 • Все перераховане вище, а також:
 • Отримання інформації про друкарські видання, що стосуються арт-терапії, танцю­валь­но-рухо­вої терапії, суміжних спеціальностей, професійного життя та діяльності Арт-тера­пев­тичної асоці­ації;
 • Надання пільг на супервізію у тих фахівців, що працюють у співробітництві з ГО “Арт-тера­пев­тична асоціація”.

Професійне членство:

 • Все перераховане вище, а також:
 • Отримання інформації та можливість участі у професійному житті ГО “Арт-терапевтична асо­ціація”: навчальні програми і семінари, інтервізійні та суперзійні групи, що організуються для пра­к­ти­куючих арт-терапевтів, професійні науково-практичні семінари і “круглі столи”;
 • Надання можливості видачі “Сертифікатів участі” від ГО “Арт-терапевтичної асоціації”;
 • Можливість безкоштовно друкувати свої статті у збірнику наукових праць ГО “Арт-тера­пев­тична асоціація”.
 • Інші види співробітництва.
Скачати анкету для вступу в Арт-терапевтичную асоціацію