Матеріали Науково-практичного інтернет-семінару


 

Матеріали Науково-практичного інтернет-семінару «ТВОРЧА БАГАТОВИМІРНІСТЬ ПРОСТОРУ АРТ-ТЕРАПІЇ»:

 

Антонець Марина Олексіївна, "ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ  ВИХОВАННЯ ДУХОВНИХ ПРІОРИТЕТІВ У ДИТИНИ"


Александр Бреусенко-Кузнецов, ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАБИРИНТА.  ЧАСТЬ 1: ПРЕДЫСТОРИЯ ЛАБИРИНТА. (МИФОДРАМАТЕРАПИЯ)

 

Вознесенська Олена, "ДРАМАТЕРАПІЯ СТОСУНКІВ ПОДРУЖЖЯ  ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТІВ СІМЕЙНОГО НЕСВІДОМОГО"


ГАЛІЦИНА Людмила, МЕТОДИКА «ВИТИНАНКА. ДЕРЕВО РОДУ» ЯК ІНСТРУМЕНТ РОБОТИ З ОБРАЗОМ «Я»


Костевич (Грудий) Вероника Сергеевна "СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ  КОНТАКТНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВА ТДТ"

 

Курасова Светлана, "ПРИМЕНЕНИЕ  АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ.  Авторская арт-терапевтическая методика «Моя цивилизация»"

 

Логвина-Бык Т.А.АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА «МОСТ» ПРИ РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ


Мова Л.В, "Моторные поля как возможность гармоничного развития личности"


Скнар О.М., "АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННИХ  СТАВЛЕНЬ МОЛОДІ ДО ДЕРЖАВИ І ПОЛІТИКИ"


Плетка Ольга Тарасівна, "Образ професії в уявленні фахівців соціальної сфери"


Прейс Ірина Василівна, "Використання  карт «Морена» О-жанру  в  арт – терапевтичній роботі"

 

Титаренко Елена Ильинична, "ЛАНДШАФТНЫЙ ТРЕНИНГ"


Статті подано в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.