Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 2006 року


 

ЗМІСТ

Антонець М.О. Використання лялькотерапії у корекційній роботі з дітьми ……………………………………………………………..

Бастун Н.М., Лукомська С.О., Наталіч Т.І. Вплив образотворчого мистецтва на розвиток почуттів та формування статево роль­о­вої поведінки дітей та підлітків із зниженим інтелектом ...…

Бобренко Р.В. Культуротворення: взаємозв'язок образотворчого мистецтва, редактора

та суспільства …………………………..…

Борин Г.В. Підготовка педагогів до консультативно-педагогічної діяльності з батьками дітей раннього віку ……………………….

Бреусенко-Кузнєцов О.А. Сказкотерапевтичний погляд на світ фентезі та його феноменологічні координати ……………..….....

Бреусенко-Кузнецов О.А. Майстер-клас: «Світ фентезі та його феноменологічні координати» …………………………....……..

Буценко Н.Д. Майстер-клас: «Психокорекційна програма «Тіло – храм духа» ……………………....………………………………...

Вакуліч Т.М. Запобігання інтернет-залежної поведінки підлітків засобами арт-терапії……………………………………………..…

Вознесенська О.Л. Допомога у подоланні психічної травми із використанням пластичних матеріалів ………………..……...........

Вознесенська О.Л. Майстер-клас: «Фея у сучасному житті» …....

Газолішин В.А. Відчуття втрати часу в кризовій ситуації. Пісочна психотерапія …………………………………………………….…

Гундертайло Ю.Д. Спільна подорож світами сновидінь……….….

Гура І.Ф. Вокалотерапія та її перспективи застосування в лікувально-оздоровчій практиці ……….………………………………...

Єщенко Н.О. «Не зашкодь!» або Аспекти безпеки використання мистецтв в арт-терапії ………………………………………

Єщенко Н.О. Майстер-клас «Об'ємно-пластичне формоутворення»...

Злочевська Л.С. Психодіагностика емоційних станів методами арт-терапії в учнівської молоді …………………...……………….

Злочевська Л.С. Майстер-клас: «Психодіагностика емоційних станів методами арт-терапії з використанням методики стимульного малювання Р. Сільвер» ……………………….………..

Калашник А.В. Музикальна терапія та психологічний тренінг у підготовці спеціалістів-

психологів ………………………….........

Калашник А.В. Майстер-клас: «Самопізнання и саморозкриття засобами музикальної терапії» …………………………..…..........

Клименко С.В. Казка творча і терапевтична ……………………….

Кондрицька О. Арт-педагогіка як засіб формування готовності май­бутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання.

Костевич В.С. Рух. Тіло. Особистість ………………………………

Костевич В.С. Майстер-клас: «Рух як процес самопізнання» ……

Кунт Ю. Майстер-клас: «Евритмія: гімнастика для тіла, души і духу»..

Найдьонова Л.А. Переосмислення образів як механізм дії арт-те­ра­певтичних методів: диференціально-психологічний принцип..

Липинська С.Б. Майстер-клас: «Творчий танець – шлях до особистісного зростання» ….……….……….……….……….……….

Мова Л.В. Етно-психологічні особливості танцювальних рухів: та­нець як мистецтво, як відображення індивідуальності людини, як засіб спілкування ……………………………...……….….........

Мова Л.В. Майстер-клас: «Рух, зміна, перебіг – це і є життя» ……

Осадчук Л.О. Майстер-клас: «Арт-терапевтичні можливості орігамі. Прийоми роботи індивідуально і з групами людей з функціональними обмеженнями»….……….….....….……….….....…...

Побережна Г.І. Астромузика – новий напрямок музтерапії.............

Побережна Г.І. «Трансформація уродженої поведінкової моделі (астромузикальний підхід)» ….……….…....….……….…..................

Полякова Н.С. Музична терапія як метод корекції при ранньому дитячому аутизмі ………………….…………………………….....

Романь Н.В. Майстер-клас: «Акторська майстерність як спосіб позбавлення від психологічних затисків і розвитку комунікативних навичок» .. ……….……….……….……….……….................

Савінов В.В. Майстер-клас: «Мої границі»………………………...

Старовойтов А.В. Методи часткової сенсорної депривації в тілесно-орієнтованій и ландшафтній психотерапії …..….……….……

Старовойтов А.В. Майстер-клас: «Метод часткової сенсорної депривації та його застосування у тренінгу» ……………..…….

Тамакова Т.А. Майстер-клас: «Програма розвитку сімейної історії «…З тих пір вони жили довго і щасливо…» ………………….

Толстолужська Л.Г. Майстер-клас: «Використання малюнка в ро­­боті з організацією: осмислення, розпізнання, проблематизація..

Харьков Г.О., Фролова І.М. Майстер-клас: «Арт-терапія – знаходження рук» ……….……….……….……….……….……….…

Чабан О.С. Символи в психосоматичних відношеннях……………

Чернявська О.В. Ритмічність і метод повтору у прикладних видах мистецтва як спосіб гармонізації внутрішніх психічних станів людини ………………………………………………….………......

Чуприкова О.Г. Аналіз образотворчої мови у молодших підлітків з депресивними розладами………………….…………….………..