арт-терапия

Курс підвищення кваліфікації Теорія і практика арт-терапії: розмаїття підходів


Курс підвищення кваліфікації
«Теорія і практика арт-терапії: розмаїття підходів»

Курс спрямований на ознайомлення психологів з практикою застосування арт-терапевтичних технологій у консультуванні та психотерапії. Особлива ува­га приділяється розвитку тілесної й емоційної чутливості, а також умінню по-творчому вирішувати терапевтичні й дидактичні завдання.

Курс призначений для практичних і медичних психологів, соціальних працівників, педагогів, студентів старших курсів психолого-педагогічних спе­ціальностей і представників творчих професій.

Основна мета: оволодіти теорією та практичними навиками роботи з методами арт-терапії; розкрити особистісний потенціал учасників програми.

Основні завдання:

  • Набути досвід практичного застосування арт-терапії в групі.
  • Оволодіти вмінням інтерпретувати, прогнозувати, корегувати поведінку ін­шої людини, спираючись на невербальні компоненти людського буття та продукти арт-діяльності.
  • Розвити емпатію, саморефлексію, сформувати професійну свідомість та етику.
  • Покращити суб’єктивне самопочуття та укріпити психічне здоров’я.

Навчальна програма розрахована щонайменш на 240 годин

Студенти обирають для вивчення один з напрямів спеціалізації: арт-терапія в соціальній сфері, танцювально-рухова терапія, казкотерапія, арт-терапія в роботі із сім’єю. Пропонуються інші додаткові теми для поглибленого вивчення. Програма передбачає участь в тренінгах особистісного зростання та супервізіях, індивідуальну терапію, творчі завдання.

Команда провідних арт-терапевтів Асоціації пропонує своє авторське бачення навчання арт-терапії, де класичні методи доповнюються новаторськими, утворюючи науково-обґрунтований навчальний комплекс. Серед викладачів О.А. Бреусенко-Кузнєцов, доц., к. психол. н.; О.Л. Вознесенська, ст. н. с., к. психол. н; Мова Л.В., доц., к. психол. н., О.М. Скнар, к. психол. н., М.Ю. Сидоркіна, к. психол. н., Ю.Д. Гундертайло, Н.О. Єщенко, Т.А. Тамакова та ін.

За підсумками навчання видається державне свідоцтво НАПН України з підвищення кваліфікації та сертифікат ВГО “Арт-терапевтична асоціація”.

Програма складається з 9 модулів по 3 дні по 8 годин. Перший модуль планується на 25-27 жовтня 2013 року.

Додаткова інформація: art.therapy1@gmail.com;

067-2748968 Оксана, 0937884738 Олена, 097-3492018 Татьяна; 067-4467626 Людмила