ІХ Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ: вершини усвідомлення.2012


«ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ:

вершини усвідомлення»

ІХ Міжнародна міждисциплінарна

науково-практична конференція

(Київ, 24-26 лютого 2012 р.)

ТЕКСТИ ДОПОВІДЕЙ

ТА МАТЕРІАЛИ
ТВОРЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ

Київ – 2012

ЗМІСТ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Андрейчин С. З Гертрудою Шоттенлоер… .........................................

Бережна О. Застосування засобів арт-терапії при роботі зі

співзалежними ..........................................................................................

Бондарчук М. Екранна психологія – аспекти сприймання та впливу...

Бреусенко-Кузнєцов О. Міфологічні домінанти у казківництві .......

Буценко Н. «Cакральна архітектура тіла». Мова тіла: плоскостопе покоління ..................................................................................................

Волкова Л. Імпресивна лялькотерапія у роботі з дорослими (на прикладі використання bjd) ....................................................................

Волкова Л. Формування поведінкових компетенцій засобами арт-терапії .......................................................................................................

Володіна-Панченко Н. Комп’ютерна + фото-арт-терапія = гармонізація психоемоційного стану і творчий розвиток художньо обдарованих дітей……………………………………………………………

Деркач О. Формування внутрішньої позиції «Я – школяр» у шести­річних першокласників засобами арт-педагогіки ……………………

Єгорушкіна К. Книготерапія серед сучасних видань для дітей ........

Єщенко Н., Косенко Д. Гетеаністична феноменологія в арт-терапії, або досвід духовно-наукового дослідження реальності як шлях зцілення ....................................................................................................

Журавльова А. Співвідношення технічного та духовного в сучасному танці .................................................................................................

Інжиєвська Л. Мультимодальний метод терапії у подолані криз за допомогою роботи з асоціативними картами .......................................

Куницька І. Травми розвитку як чинник виникнення сколіозу ........

Лебедєва Л. Проективна методика «Малюнок сім’ї в образах квіток» у психодіагностиці та арт-терапії……………………………….

Ленів З. Діагностика усного мовлення дошкільників із заїканням засобами арт-тетрапії…………………………………………………...

Мерхель А. Елементи абсурдистської естетики в мистецтві як можливість самотерапії ...........................................................................

Нараєвська Т. Використання музичної терапії в загальноосвітній школі .........................................................................................................

Плетка О. Гендерні аспекти ідентичності у тренінговій роботі з жінками.....................................................................................................

Пляченко Т. Оркестрове виконавство як засіб гармонізації

особистості майбутнього вчителя музики ............................................

Побережна Г. Музикотерапія як шанс прогресивних соціальних змін ............................................................................................................

Подкоритова Л. Дослідження методики «Не відлітай»……………..

Савінов В. Від вершин до глибин: практика плейбек-театру ............

Скибицька Ю. Використання арт-терапії у корпоративних програмах з розвитку персоналу ..................................................................

Стадник В. Використання метафори води у практиці арт- терапії ...

Тараріна О. Психологічні особливості розвитку демократичної культури студентської молоді у навчально-виховному процесі в університеті засобами арт-терапії ..........................................................

Титаренко О. Робота з образом «Я» .....................................................

Філь О. Професійна підготовка майбутніх психологів до використання технік арт-терапії ........................................................................

Чепиженко О. Методика «Три шкатулки» у роботі з архетипом матері ........................................................................................................

Чорна Л. Словесні та образні складові рольової ідентичності людини  ..........................................................................................................

Шевченко В. Сінестетика, арт-терапія і псі-арт: новий етап .............

Domonkos A. Some thoughts about the method of Jacques Lecoq……...

Домонкош А. Деякі міркування про метод Жака Лекока ...................

ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ

Бреусенко-Кузнєцов О. Малі казкотерапевтичні форми: «казка прагнення», «казка стану», «казка підбиття підсумку» .......................

Вознесенська О. Справа – у шляпі .......................................................

Волкова Л. Евритмія як соціальне мистецтво руху ............................

Галіцина Л. Вісім аспектів жіночності… Створення власної мандали жіночності. Робота з тканиною .....................................................

Гундертайло Ю. Як стати принцесою .................................................

Деркач О. Формування внутрішньої позиції «я – школяр» у шестирічних першокласників засобами мультимодальної арт-педагогіки…

Єщенко Н., Косенко Д. Гетеаністична феноменологія в арт-терапії, або досвід духовно-наукового дослідження реальності як шлях зцілення ....................................................................................................

Заболотна Н. «Страх, як страшно!» робота з тривожними дітьми за допомогою листівок (підхід В.Оклендер) .............................................

Латуненко Ю. Симптом вивішує прапор ............................................

Мова Л. Картографія тіла або як працювати з сома­тичними проявами через малюнок+тіло, звук, рух ....................................................

Назаренко Т. Особливості роботи з нарцисичними клієнтами арт-терапевтичними методами .....................................................................

Науменко О. Картини із вовни ……………………………………….

Олійник О. Метафоричні асоціативні карти ЕССО в роботі з сім’єю («Моя родина як картина») ........................................................

Павлік Ю. Емпатія, яка живе у тілі, або кінестетична емпатія ........

Плетка О. Гендерна ідентичність: корекція та терапія казкою..........

Подкоритова Л. Методика «Малювання дихання» ............................

Савінов В. Історія, якою я зараз живу ..................................................

Тамакова Т., Закорчена Н. Знайти свій шлях і зберегти себе ..........

Чаплинська Ю. Прощання з минулим ................................................

Чепиженко О. Драматерапія. Казка «Хаврошечка» ...........................

Шевченко В. Казки в камінцях .............................................................

Domonkos A. Workshop based on the method of Jacques Lecoq……….

Домонкош А. Майстер-клас Агнеш Домонкош, заснований на методі Жака Лекокка ..................................................................................

 

 

4

 

6

8

11

 

15

 

17

 

21

 

 

23

 

27

33

 

 

34

 

41

 

44

47

 

49

 

54

 

59

 

60

 

 

64

 

66

 

68

73

76

 

78

81

 

 

83

86

 

88

 

93

 

95

98

102

104

 

 

 

 

108

110

113

 

114

115

 

117

 

 

119

 

121

124

 

125

 

126

128

 

129

133

134

137

140

141

143

147

149

151

 

152