БРЕУСЕНКО-КУЗНЄЦОВ Олександр Анатолійович


Психолог, казкотерапевт, сімейний терапевт, член Правління Арт-терапевтичної асоціації м. Києва. Кандидат психологічних наук; в 2000 г. захистив дисертацію „Динаміка цінністно-смислової сфери особистості в умовах екзистенційної  кризи”.

Працює в НТУУ „Київський політехнічний інститут”, доцент кафедри психології і педагогіки.

Сфера наукових інтересів: казкотерапія і психологія казки, арт-терапія, психологія особистості, історія психології, філософська психологія, психологія міфологічних форм свідомості.

Автор більш ніж 60 наукових праць, серед яких 3 монографії: "Г.И.Челпанов: период профессорства в Университете Св. Владимира (г. Киев, 1892-1907 г.г.)” (у співавторстві з В.А. Роменцем, І.П.Манохою, 2000 р.);   „Казни Египетские. К экзистенциально-психологическим истокам современного мифотворчества” (2004 р.); „Опыт сказочничества. Динамика ценностно-смысловой сферы личности в условиях экзистенциального кризиса” (2005 р.).

В галузі казкотерапії є автором оригінальних технік: „Створення чарівної казки” і „Спільне створення казки”, що використовуються для індивідуальної та групової роботи відповідно. В своїй терапевтичній роботі сполучає створення казок з малюванням