Арт-терапія в роботі практичного психолога: арт-терапевтичні технології в освіті


 

Зміст

Вступ.

І.Введення в теорію арт-терапії: основні поняття.

§1. Термінологічне поле та історія розвитку арт-терапії (Параграф створений за участю Гундертайло Ю.Д. , співзасновника ГО „Арт-терапевтична асоціація”)

§ 2. Особливості арт-терапії як методу

§ 3. Види арт-терапії

§ 4. Основні функції та галузі використання арт-терапії

§ 5. Форми арт-терапії

§ 6. Простір арт-терапевтичного процесу

§ 7. Функції й завдання арт-терапевта

ІІ. Діагностичний потенціал арт-терапевтичних технік.

§ 1. Арт-терапія та проективний малюнок: порівняльна характеристика

§ 2. Арт-терапія та навчання малюванню: порівняльна характеристика

§ 3. Границі арт-терапевтичної діагностики

§ 4. Оцінка діагностичних параметрів в арт-терапії

§ 5. Діагностичні ознаки в арт-терапії: символ та лінія (Параграф створений за участю Гундертайло Ю.Д. , співзасновника ГО „Арт-терапевтична асоціація”)

§ 6. Символіка кольорів в арт-терапії (Параграф створений за участю Гундертайло Ю.Д. , співзасновника ГО „Арт-терапевтична асоціація”)

ІІІ. Арт-терапевтичні технології в освіті та соціальній сфері

§ 1. Механізми соціалізації через розвиток творчого потенціалу

§ 2. Групова арт-терапія у соціальній роботі

§ 3. Принципи виявлення творчого потенціалу

§ 4. Застосування арт-терапії з дітьми в умовах освітнього процесу

ІV. Введення в теорію танцювально-рухової психотерапії.

§ 1. Танець як терапія в історичному контексті

§ 2. Імпровізація як метод ТРТ

§ 3. Методологія та основні завдання ТРТ

§ 4. Танець та танцювально-психологічна робота

§ 5. Етапний характер танцювально-рухової роботи

§ 6. Типова групова танцювальна сесія

V. Можливості застосування ТРТ

§ 1. Діагностичний та терапевтичний  ефект ТРТ

§ 2. Музичний супровід

§ 3. Автентичний рух

§ 4. Категорії руху - метафори основних життєвих тим особистості

§ 5. Виразні рухи людини – невід’ємний компонент емоцій

§ 6. Що сприяє загубленню контакту з тілом?

VІ. Танець – сила і гармонія життя (вправи практичного характеру)

VІІ. Використання арт-технологій в сімейній психотерапії

§ 1. Системний підхід як методологічна засада арт-терапії сім’ї

§ 2. Процес й особливості арт-терапії сім’ї

§ 3. Арт-терапевтичні технології в роботі з сім’єю

§ 4. Інші види сімейної арт-терапії: мультимодальний підхід

§ 5. Терапевтичні можливості техніки „Сімейний малюнок”

§ 6. Діагностичний потенціал техніки „Сімейний малюнок”

VІІІ. Арт-терапевтична сімейна майстерня в системі позашкільної освіти

§ 1. Педагогічний напрямок арт-терапії як методологія допомоги родині

§ 2. „Батьківська педагогіка” як форма допомоги родині

§ 3. Організація арт-терапевтичної сімейної майстерні

§ 4. Принципи реалізації сімейної арт-майстерні

§ 5. Орієнтовний план занять сімейної арт-майстерні

§ 6. Стиль проведення занять та функції ведучого

§ 7. Створення писанок як форма національно-естетичного виховання дитини

ІX. Соціально-психологічний тренінг формування етнічної ідентичності молоді з використанням арт-технологій (Розділ створений за участю Скнар О.М., канд. психол. наук, члена ГО „Арт-терапевтична асоціація”)

§ 1. Методологія арт-терапії як адекватний засіб виховної роботи в освіті

§ 2. Методологічні принципи використання арт-терапії в соціально-психо­логіч­ному тренінгу

§ 3. Структура соціально-психологічного тренінгу формування етнічної ідентичності молоді

§ 4. Техніка „Герб представника етнічної спільноти”

§ 5. Арт-терапевтичні техніки в соціально-психологічному тренінгу формування етносоціальних уявлень молоді

Список використаної літератури.